ANBI

Gegevens van onze organisatie t.b.v. de Nederlandse wet op de ANBI's:

De Vipassana Stichting is door de Belastingdienst erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Zie hier onze vermelding in het ANBI-register.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften onder voorwaarden aftrekken van de belasting. Bij de status van ANBI hoort ook transparantie. Onze belangrijkste gegevens staan hieronder.

Naam

Vipassana Stichting

RSIN / fiscaal nummer

805313321

Contactgegevens

Postadres: Hazepaterslaan 126, 1212 HV Haarlem

E-mail: [email protected]

Telefoon: +31 (0)848-312839

Doelstelling

De Vipassana Stichting heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, zich in te zetten voor het welzijn van allen, door de verspreiding van informatie over en het onderwijs in Vipassana-meditatie in de traditie van Sayagyi U Ba Khin, zoals onderwezen door wijlen S.N.Goenka.

Vipassana-meditatie is de techniek van het ontwikkelen van concentratie, inzicht en hoge morele waarden, zoals die werd herontdekt en onderwezen door de Boeddha. De techniek voorziet in een effectieve methode om vrede en harmonie tussen mensen, naties en religies te bevorderen.

Organisatiestructuur

Bestuur:
Mees van der Starre (voorzitter)
Pascal Eekhof (secretaris)
Ton de Heij (penningmeester)
Mirjam Cousin
Brigitte Lammers
Joost Walda
Margreet Zickhardt

Raad van Toezicht (allen Assistant Leraren):
Arthur Rosenfeld (voorzitter)
Eva Dieterman
Danny Holvast
Joyce van Hoorn
Anneke Kruijer
David Lander
Marieke Landuijt
Veerle Offerhaus
Teun Zuiderent-Jerak

Beleidsplan

De Vipassana Stichting heeft tot doel zich in te zetten voor het welzijn van allen, door de verspreiding van informatie over en het onderwijs in Vipassana-meditatie in de traditie van Sayagyi U Ba Khin, zoals onderwezen door wijlen S.N.Goenka.

De Vipassana Stichting organiseert enkele 10-daagse cursussen per jaar waarin deelnemers de techniek kunnen aanleren die gebruikt wordt in de Vipassana-meditatie. Daarnaast worden maandelijks 1-daagse cursussen georganiseerd voor oud-studenten, diegenen die minstens één cursus hebben afgerond.

De financiering van de stichting en van deze cursussen vindt uitsluitend plaats door giften die zijn gegeven door oud-studenten. De giften worden uitsluitend gebruikt om de doelstelling zoals hierboven beschreven na te streven.

Beloningsbeleid

De activiteiten die worden georganiseerd door de Vipassana Stichting worden uitsluitend door vrijwilligers uitgevoerd. Er staan geen vergoedingen tegenover.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

In 2019 werden in Nederland drie 10-daagse cursussen gegeven waar ongeveer driehonderd studenten aan deelnamen. Daarnaast werden vijfentwintig 1-daagse cursussen gegeven (waarvan twee voor kinderen). Aan de 1-daagse cursussen deden ruim 850 studenten mee.

Financiële verantwoording

Zie hier de financiële jaarverslagen van de afgelopen vijf jaar.